Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Co było powodem olbrzymiego rozkwitu starożytnej Grecji?

wersja na telefon

Grecja to kraj leżący w południowej części Półwyspu Bałkańskiego i na licznych wyspach znajdujących się na Morzu Egejskim.

Indoeuropejscy przodkowie Greków przybyli na teren południowych Bałkanów więcej

wersja w języku angielskim

Specyfika geograficzna Grecji obecnej i starożytnej polega na dużym zróżnicowaniu terenu. Wąskie doliny oddzielone są od siebie górzystymi terenami.

Zróżnicowanie terenu, mała ilość bogactw natualnych miały ogromny wpływ na historię tego terenu.

Jak naprawdę wyglądało życie na Peloponezie?

Jak wyglądały czasy Achillesa i wielkich wojen greckich?

Jak kiedyś wyglądały wąskie uliczki greckie pod Akropolem Ateńskim?

Jak wyglądały i jak funkcjonowały państwa greckie, których świetność podziwiamy po dziś dzień?

Czym były słynne greckie polis.

Jak przebiegały wielkie wojny greckie?

Jak nazywali się bohaterie, o których ,poprzez ich męstwo, pamięć dotrwała do dziś, zawarta w unikatowych źródłach.

Jak wyglądała historia, kultura i sztuka Greków począwszy od formowania się pierwszych osad aż do ostatecznego upadku Grecji.

Zapoznamy Cię z bogami i mitami starożytnych. Pod koniec podróży będziesz miał możliwość obejrzenia zdjęć i mapy Grecji.


Więcej o Grecji Grecja na Wikipedii


Greccy bogowie i boginie
Jakich bogów czcili Grecy? Jak bardzo przywiązani byli do życia religijnego? Czy od tego zależało ich spokojne życie?

Mity i legendy
W jaki sposób przekazywane były opowieści z pokolenia na pokolenie i jaka była ich treść? W jakim stopniu ukształtowane zostały podstawy wiary Greków?

Najsłynniejsze mity greckie
Jaka jest treść mitów greckich? Dlaczego przetrwały tak długo i czy można w nich znaleźć choć odrobinę prawdy?

Mit o powstaniu świata i człowieka
Co wg Greków było powodem powstania świata? Dlaczego właśnie w taki sposób sobie to Grecy wyobrażali?

Religia, wierzenia Greków
Co było podstawą wierzeń Greków?

Jak ludzie tłumaczyli sobie pewne zjawiska? Dlaczego uznali za "wyższych" od siebie byty, zwane przez nich bogami?

Historia starożytnej Grecji
wersja
na telefon Jak wyglądały początki formowania się pierwszych osad na ziemiach Grecji? Jakie wspaniałe cywilizacje wyłoniły się i pozostawiły po sobie niewyobrażalnie cenny dobytek kulturowy?

Architektura starożytnej Grecji
Co było powodem inspiracji w tworzeniu architektury greckiej? Jakie są najsłynniejsze budowle Grecji - co nas w nich zachwyca i jaka jest ich historia?

Wojny greckie
Co było powodem wielu wojen Greków? Które z wojen miały największy wpływ na historie Grecji? Z kim Grecy prowadzili zacięte boje?

Kolebka starożytnej Grecji
wersja
na telefon
W jaki sposób doszło do powstania tak wspaniałego państwa na lądzie greckim?

Jak wyglądał proces formowania się i przeobrażania pierwszych państewek? Co przyczyniło się do olbrzymiego rozwoju kultury i sztuki?

Demokracja w starożytnej Grecji
wersja
na telefon
Jak wyglądał ustrój społeczny i polityczny w starożytnej Grecji? Co było ojczyzną Demokracji? Co zawierał w sobie kodeks Drakoński?

Sparta
Co spowodowało rozkwit Sparty? Na jakich zasadach się opierała i jaką rolę odegrała w procesie formowania się państw Grecji?

Aleksander Macedoński
Jak wyglądało życie młodego wodza? Jakimi cechami odznaczał się Aleksander i co mu pomogło w osiągnięciu tylu sukcesów? W jaki sposób posiadł tak ogromną wiedzę w wielu dziedzinach?

Najsłynniejsi greccy filozofowie
wersja
na telefon

Jacy filozofowie błysnęli swoim geniuszem i wspięli się wysoko podczas swojego życia? W jakich dziedzinach nauki specjalizowali się i co im zawdzięczamy?

Monety greckie
Jak wyglądał handel w starożytnej Grecji? Jaka była geneza systemu monetarnego i w jaki sposób system płatniczy był usprawniany?

Pitagoras
Kim był Pitagoras? W jakich latach żył i jakie były jego największe osiągnięcia? Co mu dzisiaj zawdzięczamy?

Tales z Miletu
Kim był Tales z Miletu? W jakim okresie żył i w czym się wsławił? Co zawdzięczają mu niektóre dziedziny nauki?

Wojna peloponeska
Jaką rolę odegrała wojna peloponeska w historii Grecji? Jakie znamienite postacie ściśle łączą się z tym wydarzeniem?

Kobiety w starożytnej Grecji

Zobacz także:
Starożytny Rzym
Ancient Rome
Starożytny Egipt

Na luzie
Dobierz zestaw


 • Strona główna
 • Historia Grecji
  wersja
  na telefon
 • Początki Grecji
  wersja
  na telefon
 • Demokracja
  wersja
  na telefon
 • Architektura Grecji
  wersja
  na telefon
 • Wojny greckie
  wersja
  na telefon
 • Powstanie świata
  wersja
  na telefon
 • Wierzenia Greków
  wersja
  na telefon
 • Mity greckie
  wersja
  na telefon
 • Sparta
  wersja
  na telefon
 • Aleksander Wielki
  wersja
  na telefon
 • Filozofowie
  wersja
  na telefon
 • Pitagoras
  wersja
  na telefon
 • Tales z Miletu
  wersja
  na telefon
 • Monety greckie
  wersja
  na telefon
 • Bogowie i boginie
  wersja
  na telefon
 • Mity i legendy
  wersja
  na telefon
 • Wojna peloponeska
  wersja
  na telefon
 • Kobiety w starożytnej Grecji
  wersja
  na telefon

  Bibligrafia

  Stanisław Stabryła "Starożytna Grecja" Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
  Inne strony - historia starożytnej Grecji